ER-2930W – Loa phát thanh đeo vai 30W/45W TOA có còi hụ