ER-2230W – Loa phát thanh đeo vai 30W/45W TOA có còi hụ