ER-2215W – Loa phát thanh đeo vai 15W/23W TOA – có còi hụ