ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC09CTR-S5 , 9000BTU