BẾP TỪ CATA ISB 603 BK, 3 BẾP TỪ NHẬP KHẨU TÂY BAN NHA